Expandmenu Shrunk


Lid worden

Wilt u lid worden van vv Vorden, of heeft u vragen over het lidmaatschap? Dat kan natuurlijk! Lees het document ‘ledenadministratie 2016-2017’ over de bijzonderheden en regels omtrent lidmaatschap en ander ondersteuningsmogelijkheden :

01. Ledenadministratie 2017_2018_v1.0

Omdat onderstaande mailprocedure af en toe problemen op levert gaarne dit Aanmeldingsformulier openen, printen, invullen en ondertekend te mailen naar of in te leveren bij onze ledenadministrateur:

Peter Gombert
De Stroet 15
7251 CP Vorden
Tel: 0575-553801 / Email : pjwgombert@gmail.com

U krijgt via de wedstrijdsecretaris te horen in welk team u eventueel wordt ingedeeld.

Ook voor alle mutaties (niet spelend lid met pasje, niet spelend lid, donateur of afmelden) dient u schriftelijk (via mail mag ook) contact op te nemen met onze ledenadministrateur. Overschrijvingen naar of van een andere vereniging verloopt via onze secretaris Oscar Rondeel (zie clubinfo, bestuur).

Soort lidmaatschap (zie hierboven document ledenadministratie)
Spelend lidNiet spelend lid met pasjeNiet spelend lid

Naam (verplicht)

Straatnaam + huisnummer (verplicht)

Postcode + Woonplaats(verplicht)

Geslacht (verplicht)
ManVrouw

Geboortedatum (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Laatste 3 seizoenen bij een andere voetbalvereniging lid geweest ?
Zo ja, welke vereniging?

Geef hieronder aan vanaf welk seizoen u spelend lid wilt worden?

Contributiebetaling via automatische incasso:
Per kwartaalPer halfjaarPer jaar

IBAN Bankrekening of gironummer:

Leden van 16 jaar of ouder dienen zich bij aanmelding te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs voorzien van pasfoto.

Soort:
PaspoortIdentiteitsbewijsRijbewijs

Identificatienummer (behorende bij keuze hierboven):

Een vereniging als v.v. Vorden kan niet zonder vrijwilligers. Door het in kaart brengen van interesses, competenties en kennis kunnen wij sneller en eenvoudiger een eventuele vrijwilligersvacature invullen.

Beroep (bij jeugdlid jonger dan 16 jaar beroep ouder(s) / Opleiding:

Hobby's en interesses:

Voorkeur vrijwilligersfunctie:

Datum:

Heeft u nog opmerkingen of vragen?

Handtekening

Uw handtekening gelieve hier neer te zetten na verzending van dit formulier.

Dit formulier wordt naar uw e-mail verstuurd. Gelieve deze e-mail uit te printen en ondertekend terug te sturen via e-mail naar Peter Gombert of via de post naar:

Peter Gombert
De Stroet 15
7251 CP Vorden
Tel: 0575-553801

U krijgt via de wedstrijdsecretaris te horen in welk team u eventueel wordt ingedeeld.