Expandmenu Shrunk


5e presentatiegids v.v. Vorden in de maak

Vorden, 11 augustus 2017 – Toen in 2013 is besloten om het clubblad ‘de Tackle’ niet meer uit te brengen, omdat de website het communicatiemiddel was geworden binnen de vereniging, is het initiatief genomen om 1x per jaar een presentatiegids uit te brengen. Vanaf het seizoen 2013-2014 is er toen ieder seizoen een ‘full colour’ gids in elkaar gezet en verspreid onder de leden, vrijwilligers en sponsoren. Vanaf het eerste jaar mogen wij ons verheugen op een groot aantal adverteerders en ook dit seizoen zal de sponsorcommissie weer zorg dragen voor de nodige advertenties. Sinds vorig seizoen hebben wij er voor gekozen om bij alle teams ook de spelersnamen te vermelden en dit zal in de uitgave van 2017-2018 ook weer het geval zijn. In de maand september zullen alle 36 teams weer op de foto worden gezet, waarbij natuurlijk de teamfoto ook voor de website wordt gebruikt.